Μείωση του ΕΝΦΙΑ σε ακίνητα που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές

Στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α), δεν περιλαμβάνεται απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για λόγους ανωτέρας βίας, δηλαδή, δεν προβλέπεται απαλλαγή φόρου στις αξίες δικαιωμάτων επί ακινήτων που έχουν υποστεί ζημιές λόγω θεομηνιών, σεισμών, πυρκαγιών, κατολισθήσεων κ.λπ.

Η μείωση που μπορεί να «πετύχει» ο φορολογούμενος, για κτίσματα με ζημιές που προκλήθηκαν από κατολίσθηση, σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, ανεμοστρόβιλο κ.λπ. και προκάλεσαν μερική έλλειψη στέγης ή άλλες ουσιώδεις βλάβες που τα καθιστούν μη λειτουργικά, αφορά στον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (μέσω μείωσης της φορολογητέας αξίας των κτισμάτων).

Η μείωση της φορολογητέας αξίας του κτίσματος προκύπτει, μετά την αναγραφή στο Ε9 του κτίσματος ως ημιτελές (κατηγορία ειδικών συνθηκών «99»[1]), εφόσον βέβαια υπάρχει και το οικείο παραστατικό που τεκμηριώνει την αλλαγή της κατάστασης του ακινήτου (βεβαίωση της αρμόδιας για κρίση υπηρεσίας).

Η απάντηση αυτή δόθηκε από την Α.Α.Δ.Ε., μετά από σχετική ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Ιωάννης Αντωνιάδης.
Σημείωση επιστημονικής ομάδας: Αναφορικά με τα κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και στη νήσο Κω και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 και το σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017, ισχύουν τα εξής:

Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013, αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και στη νήσο Κω και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 και το σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017, αντίστοιχα, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2017 και 2018. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής».

Με την ΠΟΛ. 1138/2017, είχαν γίνει δεκτά τα εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 13 τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 3 και 7 του ν. 4223/2013.

«Συγκεκριμένα, με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 ορίζεται ότι απαλλάσσονται από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα έτη 2017 και 2018 τα κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και στη νήσο Κω και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 και το σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017 αντίστοιχα. Η απαλλαγή αυτή θα χορηγηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., μετά από αίτηση – υπόδειγμα του φορολογούμενου, με την προσκόμιση των οικείων παραστατικών. (Θα εκδοθεί σχετική απόφαση).
Με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι οι εκπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., οι οποίες χορηγήθηκαν στα φυσικά πρόσωπα με την πρώτη ηλεκτρονική έκδοση δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α – πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου έτους 2017, επανεξετάζονται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2018 και, σε περίπτωση νέων στοιχείων που προκύπτουν από τις δηλώσεις εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, οι οποίες υποβάλλονται μεν εμπρόθεσμα αλλά μετά την πρώτη ηλεκτρονική έκδοση των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2017, εκδίδεται νέα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου για το έτος αυτό».

________________________________________

[1] Στην ΠΟΛ.1237/11.11.2014 «Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1η Ιανουαρίου 2014» αναφέρονται μεταξύ άλλων:

►Στήλη 10 Ειδικών συνθηκών

Αναγράφεται ο αριθμός της κατηγορίας ειδικών συνθηκών, στην οποία κατατάσσεται το ακίνητο, ως εξής:

[…] 99 Ημιτελές κτίσμα

Κτίσμα, το οποίο ηλεκτροδοτείται με μη εργοταξιακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, δεν θεωρείται ημιτελές, με εξαίρεση την πιο κάτω περίπτωση κτισμάτων με μερική έλλειψη στέγης ή μη λειτουργικών. Επίσης, για τις ανάγκες επιβολής φόρου, ως ημιτελές αναγράφεται και το κτίσμα το οποίο έχει μερική έλλειψη στέγης ή άλλες ουσιώδεις βλάβες, που το καθιστούν μη λειτουργικό.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΦΙΑ, ΜΕΙΩΣΗ, ΑΚΙΝΗΤΑ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΦΙΑ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!