δώρο-πάσχα-τι-πρέπει-κάνουν-οι-εργαζόμ-1163232
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 10.04.2023 | 17:39

Δώρο Πάσχα: Τι πρέπει κάνουν οι εργαζόμενοι εάν δεν το λάβουν

Ποινικές κυρώσεις και αυτόφωρη διαδικασία επιφυλάσσει ο νόμος στους εργοδότες που δεν καταβάλλουν εγκαίρως, ως οφείλουν, το Δώρο Πάσχα, το οποίο πρέπει να καταβληθεί το αργότερο έως την Μεγάλη Τετάρτη.

Αν και οι καταγγελίες που γίνονται κάθε χρόνο αφορούν όχι τόσο στην μη καταβολή του Δώρου Πάσχα, αλλά στην «προσφιλή» σε ορισμένους εργοδότες τακτική να ζητούν πίσω σε μετρητά το ποσό του Δώρου μετά την καταβολή του, ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία για την ποινική δίωξη των εργοδοτών που δεν πληρώνουν εγκαίρως το Δώρο.

Βήμα – βήμα η διαδικασία

Εάν ο εργοδότης δεν καταβάλλει έγκαιρα το δώρο Πάσχα, τότε οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους οφείλουν να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

  • Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας
  • Επισημαίνεται ότι στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, εάν αυτό είναι δυνατό, δεδομένου ότι η διαδικασία του αυτοφώρου διαρκεί 48 ώρες.

    Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του δώρου Πάσχα, μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε έχουν υποχρέωση να επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, για την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

Οι ποινές

Για την καθυστέρηση καταβολής του Δώρου Πάσχα, επισύρονται οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις: Κάθε εργοδότης ή νόμιμος εκπρόσωπος επιχείρησης, ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στο προσωπικό τις οφειλόμενες αποδοχές των Δώρων τιμωρείται κατόπιν μήνυσης των ενδιαφερομένων ή του ΣΕΠΕ ή της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων με φυλάκιση μέχρι 6 μηνών και χρηματική ποινή της οποίας το ποσό δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού. Η εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Για παράδειγμα αν ο εργοδότης δεν έχει πληρώσει Δώρο Πάσχα σε 5 εργαζόμενους που δικαιούνται Δώρο 500 ευρώ έκαστος, το πρόστιμο που θα του επιβληθεί θα πρέπει να κυμαίνεται από 625 – 1250 ευρώ. Το πρόστιμο επιβάλλεται επιπλέον της φυλάκισης.