ΥΠΕΣ: 17 εκατ. για αναδρομικά χρέη φορέων στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» (τροπολογία)

Τροπολογία κατέθεσε το υπουργείο Εσωτερικών, που αφορά τη ρύθμιση αναδρομικών χρεών φορέων ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ που δημιουργήθηκαν μετά την 1/10/2016 και αφορούν το πρόγραμμα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι».

Η Τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείο Μεταφορών:  “Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις” .

Στους φορείς που θα ενταχθούν στη ρύθμιση θα εξασφαλιστεί έκπτωση 20% επί των αρχικών χρεών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΡΥΘΜΙΣΗ, ΧΡΕΗ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ΥΠΕΣ