Τελικό ν/σ ΥΠΕΣ-Τι αλλάζει στην Αυτοδιοίκηση (έγγραφο) - Aftodioikisi.gr
Τρίτη
7
Φεβρουάριος
Back

Τελικό ν/σ ΥΠΕΣ-Τι αλλάζει στην Αυτοδιοίκηση (έγγραφο)

ΥΠΕΣ: Αναρτήθηκε στη σελίδα της Βουλής ολόκληρο (και ψηφισμένο) το τελικό σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών που φέρει τον τίτλο: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών».

Περιλαμβάνει σειρά διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία ΟΤΑ όπως:

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ

Εξαιρέσεις επιχορήγησης ανώνυμων εταιρειών Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 265 του ν. 3463/2006

Διάθεση των εσόδων του τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) – Αντικατάσταση παρ. 20 άρθρου 24 ν. 2130/1993

Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου – Ισχύς άρθρου 66 ν. 4830/2021

Ρυθμίσεις για την αναδοχή οφειλών από Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 109 ν. 3852/2010

Απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου επί θεµάτων εκτός ηµερησίας διάταξης –  Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 67 ν. 3852/2010

Κινητικότητα υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόµησης Ο.Τ.Α. – Συνυπηρέτηση πολυτέκνων υπαλλήλων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 4 και παρ. 2 άρθρου 11 ν. 4440/2016

Ενίσχυση καθηκόντων ειδικών συµβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστηµονικών συνεργατών των δήµων – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 163 ν. 3584/2007

Ρυθμίσεις για την Αποκεντρωµένη Διοίκηση

Διοικητικές κυρώσεις επί παραβάσεων σχετικών µε την υπαίθρια διαφήµιση

Χρηµατικές επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωµατεία από Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού

Αναµόρφωση συστήµατος σύστασης και λειτουργίας Υπηρεσιών Δόµησης κ.α.

Δείτε αναλυτικά:

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!