ΥΠΕΣ: Κατανομή 106.669.018,49 ευρώ στον δήμους από ΚΑΠ

Κατανέµεται, από τον λογαριασµό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των ∆ήµων», ποσό 106.669.018,49 €, το οποίο αποδίδεται ως έκτη (ΣΤ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2018 σε όλους τους ∆ήµους της Χώρας, σύµφωνα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη.

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΙ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ, ΚΑΠ, ΥΠΕΣ