Υπ. Παιδείας: Τι ισχύσει για χορήγηση αδειών με αποδοχές συνδικαλιστών (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο για τη χορήγηση των συνδικαλιστικών αδειών με αποδοχές μελών Πρωτοβάθμιων
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εκπαιδευτικών, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο, σημειώνεται:

Μετά από σειρά ερωτημάτων σχετικά με τη χορήγηση συνδικαλιστικών αδειών
με αποδοχές ή μη σε μέλη Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, σε εφαρμογή
των διατάξεων του άρ. 19 του ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α’), σας παραπέμπουμε στην αρ.
Οικ. 24135/458/25-05-2017 (ΑΔΑ: 7ΓΥΩ465Θ1Ω-ΚΒΓ) ερμηνευτική εγκύκλιο της
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , η οποία έχει
γνωστοποιηθεί με το σχετικό (β) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης
Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγ κρότησης σε όλα τα
Υπουργεία και Δημόσιους Οργανισμούς και η οποία σας έχει αποσταλεί με το από 28-
08-2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας
και Θρησκευμάτων (Τμήμα Β’).

Κατόπιν των ανωτέρω, άποψη της υπηρεσίας μας εί ναι ότι για τα μέλη των
Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των εκπαιδευτικών του Υπουργείου μας
ισχύουν οι διατάξεις του άρ. 22 παρ. 5 του ν.1400/1983 (ΦΕΚ 156 Α’) , σύμφωνα με τις
οποίες τα μέλη αυτά, για τις προβλεπόμενες συνδικαλιστικές άδειες, λαμβ άνουν
αποδοχές.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!