Τρείς οι βασικοί στόχοι του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2008 - Aftodioikisi.gr
Κυριακή
17
Οκτώβριος
Back

Τρείς οι βασικοί στόχοι του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2008

Σοβαρές αλλαγές στη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, προωθεί μέσα στο 2008 το Υπουργείο Εσωτερικών. Η θέση του Υπουργείου Εσωτερικών και του αρμόδιου Υπουργού κ. Προκόπη Παυλόπουλου, είναι ότι σημαντικά προβλήματα που απασχολούν όλους τους πολίτες, όπως είναι η θωράκιση του περιβάλλοντος, η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων και το κλείσιμο των παράνομων χωματερών, η Πολιτική Προστασία και η δημιουργία σύγχρονων υποδομών σε τοπικό επίπεδο, δεν μπορούν ν’ αντιμετωπισθούν και να προωθηθούν χωρίς την ενεργό συμμετοχή των φορέων της Αυτοδιοίκησης.
Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για μια πραγματική ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση με σταθερούς πόρους και αναπτυξιακό προσανατολισμό

Αναπτυξιακός Ρόλος

Με δεδομένο ότι πάνω από το 80% των πόρων του δ΄ Κ.Π.Σ, δηλαδή πάνω από 36 δις ευρώ, κατευθύνεται στην Περιφέρεια, ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα σημαντικός.
Προς την κατεύθυνση αυτή ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρόβλεψη στο νομοσχέδιο «διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» για τη σύσταση των 13 Αναπτυξιακών Οργανισμών Περιφέρειας: Ένας στην έδρα κάθε Περιφέρειας, με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας στην οποία συμμετέχουν και εκπρόσωποι της ΚΕδΚΕ και της ΕΝΑΕ, για την υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού αλλά και της εκτέλεσης των έργων σε κάθε Περιφέρεια. Με τον τρόπο αυτόν, το Υπουργείο Εσωτερικών πιστεύει ότι θα ενισχυθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση τόσο σ’ επίπεδο τεχνογνωσίας όσο και σ’ επίπεδο στελεχιακού δυναμικού, θα αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος της απώλειας πόρων λόγω καθυστερήσεων και θα διασφαλιστεί η αναπτυξιακή προοπτική των τοπικών κοινωνιών.
Το παραπάνω σχήμα εκτέλεσης και διαχείρισης των έργων συμπληρώνεται με τη σύσταση των δύο ανώνυμων εταιριών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της δΗΜΟΣ Α.Ε. και της ΝΟΜΟΣ Α.Ε., οι οποίες θ’ αναλάβουν την πιστοποίηση και υποστήριξη, τόσο σ’ επίπεδο τεχνογνωσίας, όσο και σ’ επίπεδο υποδομών και εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού, των ΟΤΑ, ενισχύοντας και στηρίζοντας τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες τους και, συμβάλλοντας έτσι, στην καλύτερη απορρόφηση των πόρων.

διοικητική μεταρρύθμιση

Συνεχίζεται η συζήτηση για τη νέα διοικητική διαίρεση της Χώρας. Το διοικητικό μέλλον της Χώρας συνδέεται με τη διασφάλιση διοικητικών δομών, οι οποίες είναι λειτουργικές και αποτελεσματικές, διευκολύνοντας την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτιώνοντας την καθημερινότητά του. Όπως τονίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών «ο αριθμητικός περιορισμός, για τον οποίο τόσο πολλά ακούγονται τον τελευταίο καιρό, δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά υπηρετεί τις παραπάνω προτεραιότητες, σέβεται τις τοπικές ιδιομορφίες και πραγματώνει την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής των τοπικών κοινωνιών». Στόχος είναι πρώτα να ενισχυθεί επαρκώς η οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ και να αναβαθμισθούν οι κάθε είδους υποδομές τους, προκειμένου να διαμορφωθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, οι οποίες θα προσδώσουν σταθερότητα και βιωσιμότητα στην όποια μεταρρυθμιστική προσπάθεια.
Το βέβαιο είναι ότι η νέα διοικητική διαίρεση της Χώρας δεν μπορεί παρά να προκύψει μετά από ευρύ διάλογο με τα συλλογικά όργανα εκπροσώπησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο διάλογος αυτός έχει ξεκινήσει ήδη από την προηγούμενη θητεία της ηγεσίας του ΥΠΕΣ και συνεχίζεται στη βάση της δημιουργίας ισχυρότερων και αποτελεσματικότερων ΟΤΑ. «Κρίσιμο, εν προκειμένω, είναι να μην επαναληφθούν τα λάθη που έγιναν στο πλαίσιο του «Καποδίστρια», όπου οι συνενώσεις που προωθήθηκαν ήταν αναγκαστικές και βασίσθηκαν σε μικροπολιτικά κριτήρια, παραγνωρίζοντας τις τοπικές ιδιομορφίες και, συνακόλουθα, τη βούληση των τοπικών κοινωνιών», αναφέρει ο Υπουργός Εσωτερικών κ.Προκόπης Παυλόπουλος. «Γιατί αυτό που προέχει δεν είναι η με κάθε κόστος δρομολόγηση συνενώσεων με αμιγώς οικονομικά και διαχειριστικά κριτήρια που υπηρετούν αποκλειστικά τις επιδόσεις της 4ης προγραμματικής περιόδου, αλλά να φθάσουμε σε μια διοικητική δομή, λειτουργική και αποτελεσματική, η οποία να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του πολίτη και να του παρέχει το επίπεδο των υπηρεσιών που δικαιούται να αναμένει».

Νέος Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

Ο νέος Κώδικας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, θα φέρει το όνομα του Θεόδωρου Κατριβάνου. | «Ο νέος Κώδικας, προϊόν στενής συνεργασίας με την ΕΝΑΕ, θα πλαισιώσει αρμονικά τις τομές και την αναπτυξιακή ώθηση που έχει δοθεί στα οικονομικά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, επιτρέποντας στη Ν.Α να υπερβεί τα εμπόδια των 10 πρώτων χρόνων λειτουργίας της και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο της και πατώντας πλέον σε στέρεες θεσμικές αντηρίδες»,επισημαίνει ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Προκόπης Παυλόπουλος. «Ακόμη εκπληρώνουμε τις δεσμεύσεις μας προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, καταλήγοντας σ’ ένα σύγχρονο και απλουστευμένο θεσμικό πλαίσιο, απαλλαγμένο από τις ασάφειες, τις αγκυλώσεις και τις δυσλειτουργίες του προηγούμενου, ικανού να την οδηγήσει στην 4η προγραμματική περίοδο».

Μεταξύ των βασικότερων στοιχείων του νέου Κώδικα, συγκαταλέγονται:

– Συστηματική καταγραφή, για πρώτη φορά, των αρμοδιοτήτων των Ν.Α ανά κατηγορίες.

– Ανάκτηση αρμοδιοτήτων που αφαιρέθηκαν κατά καιρούς από τις Ν.Α.

– Απονομή νέων αρμοδιοτήτων, όπως η χορήγηση αδειών για τη λειτουργία εγκαταστάσεων ιχθυοκαλλιεργειών, η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου, η επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και η βεβαίωση και είσπραξη των σχετικών προστίμων. Ακόμη, η τουριστική προβολή του νομού, καθώς και η διαχείριση πόρων για τη τουριστική ανάπτυξή του, η οργάνωση και λειτουργία χώρων προσωρινής φιλοξενίας των λαθρομεταναστών και των αιτουμένων τη χορήγηση ασύλου κ.α.

– δυνατότητα περαιτέρω διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων των Ν.Α.

– δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών από την πλευρά των Ν.Α., προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της εξυπηρέτησης του πολίτη, και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, όπως η Κατάρτιση Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πολιτών, η Σύνταξη Οδηγού του Πολίτη και η διαμόρφωση πλαισίου αξιοποίησης της Κοινωνίας της Πληροφορίας, του θεσμού της Κοινωνικής Εργασίας και της παροχής εθελοντικού χαρακτήρα υπηρεσιών.

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!