Κόμβος Διαλειτουργικότητας: Τροποποίηση απόφασης για τη συχνότητα και υπόχρεους υποβολής στοιχείων (ΦΕΚ)
Δευτέρα
26
Σεπτέμβριος
Back
προσλήψεις

Κόμβος Διαλειτουργικότητας: Τροποποίηση απόφασης για τη συχνότητα και υπόχρεους υποβολής στοιχείων (ΦΕΚ)

Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 2816/30.01.2018 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των λοιπών βάσεων δεδομένων οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης λεπτομέρειας» (Β’ 350).

Χρόνος και συχνότητα υποβολής στοιχείων.
5.1. Οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης υποβάλλουν σε
μηνιαία βάση και εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη
λήξη του μήνα αναφοράς:

i. στοιχεία προϋπολογισμού και απολογισμού

ii. χρηματοοικονομικά στοιχεία ισολογισμού,

iii. σύνοψη μητρώου δεσμεύσεων,

iv. ισοζύγιο γενικού καθολικού,

v. κινήσεις ενδοκυβερνητικών συναλλαγών και

vi. στοιχεία σχετικά με την πορεία είσπραξης των εσόδων των δήμων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ μέσω των οποίων θα διευκρινίζονται και εξειδικεύονται τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4.

5.2. Οι Φορείς Εκτός Γενικής Κυβέρνησης υποβάλλουν σε μηνιαία βάση και εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς:

i. στοιχεία προϋπολογισμού και απολογισμού

ii. χρηματοοικονομικά στοιχεία ισολογισμού και

iii. ισοζύγιο γενικού καθολικού
στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ, σύμφωνα με τις οδη-
γίες της Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ μέσω των οποίων
θα διευκρινίζονται και εξειδικεύονται τα διαλαμβανό-
μενα στο άρθρο 4.

5.3. Ειδικά οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υπο-
βάλλονται από τους φορείς του άρθρου 3 της παρούσας
απόφασης στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ εντός δέκα
(10) ημερών από την υποβολή τους στο δημοτικό/περι-
φερειακό/διοικητικό συμβούλιο του φορέα, με τρόπο
που υποδεικνύεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ.

5.4 Επικαιροποίηση στοιχείων:

5.4.1. Από την 1η μέχρι την 26η Φεβρουαρίου και από
την 1η μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, επι-
καιροποιούνται τα στοιχεία προϋπολογισμού και απολο-
γισμού, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ισολογισμού, το
ισοζύγιο γενικού καθολικού και οι κινήσεις ενδοκυβερ-
νητικών συναλλαγών του τρέχοντος έτους και των προ-
ηγούμενων δύο (2) ετών, εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις
ανάμεσα στα υποβληθέντα και στα πραγματικά στοιχεία.

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!