Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ECO INNOVATION 2013

Η νέα προκήρυξη του ευρωπαϊκού προγράμματος Eco-innovation για την  οικολογική καινοτομία με προϋπολογισμό 31,6 εκατ. ευρώ ανακοινώθηκε  πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποσκοπεί στην εφαρμογή της  «οικολογικής καινοτομίας» (eco-innovation) σε ιδέες, προϊόντα και διαδικασίες  της αγοράς και της βιομηχανίας, όπως αναφέρεται στο έγγραφο που κοινοποίησε το Υπουργείο Εσωτερικών στους δήμους και στις Περιφέρειες της χωρας.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Eco-innovation εντάσσεται στο Πρόγραμμα  Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 2007-2013 (CIP) και ο  συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο είναι περίπου 200.000.000 ευρώ.  Η «οικολογική καινοτομία» αποτελεί για την ΕΕ ένα εργαλείο-κλειδί για την  αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων του σήμερα, αλλά και τη  μακροπρόθεσμη εξασφάλιση της ευημερίας και της ανταγωνιστικότητας με την  ορθότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτεί, σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το 50%, την εισαγωγή «πράσινων» καινοτομιών στην αγορά. Οι προτάσεις υποβάλλονται από έναν ή περισσότερους οργανισμούς, επιδεικνύουν προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και αφορούν ένα από τα παρακάτω πεδία:
-Ανακύκλωση Υλικών,
-Βιώσιμα Οικοδομικά Υλικά,
-Τρόφιμα και Ποτά,
-Υδάτινους Πόρους,
-Πράσινη Επιχειρηματικότητα.

Καινοτόμα προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες που στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, την πρόληψη της ρύπανσης και την επίτευξη μιας πιο αποδοτικής και υπεύθυνης χρήσης των φυσικών
πόρων προωθούνται μέσω μιας σειράς εργαλείων, όπως:
-Η διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, μέσω
εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων.
-Η ενίσχυση πιλοτικών σχεδίων πρώτης εμπορικής αξιοποίησης.
-Η προώθηση δικτύων οικολογικής καινοτομίας με τη συμμετοχή εθνικών και περιφερειακών αρχών για την ανταλλαγή βέλτιστων
πρακτικών.

Περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΔΗΜΟΙ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ


Αφήστε μια απάντηση