Διαδικασία διεξαγωγή δημοπρασιών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας (ΦΕΚ)

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση για την διαδικασία διεξαγωγής των δημοπρασιών για
την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών
και πλεύσιμων ποταμών.

Οι δημοπρασίες για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων
λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2971/2001 (Α’ 285),
όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 τουν. 4467/2017 (Α’ 56), διενεργούνται από τις κατά χωρική
αρμοδιότητα Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, ηλεκτρονικά.

Χρόνος και τρόπος διενέργειας των δημοπρασιών
Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες πραγματοποιούνται
διαδικτυακά, σε ημέρα και ώρα που καθορίζεται από τη
διακήρυξη της δημοπρασίας και εποπτεύονται από την
Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών του άρθρου 1.

Διεξαγωγή δημοπρασίας
1. Η δημοπρασία διενεργείται διαδικτυακά υπό την
εποπτεία της Επιτροπής Διεξαγωγής των Δημοπρασιών.
Η προσφορά κάθε συμμετέχοντα εφόσον γίνει αποδεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα τον δεσμεύει, δεν
τροποποιείται και δεν ανακαλείται. Κάθε νέα προσφορά
του ίδιου συμμετέχοντα, εφόσον γίνει αποδεκτή από το
ηλεκτρονικό σύστημα ακυρώνει όλες τις προηγούμενες
προσφορές του, τον δεσμεύει, δεν τροποποιείται και δεν
ανακαλείται. Ο τελευταίος πλειοδότης δεσμεύεται από
την προσφορά του και η δημοπρατούμενη θέση κατακυρώνεται σε αυτόν.
2. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας στο συμμετέχοντα εμφανίζονται: η τιμή εκκίνησης, η κατάταξή του,
το ιστορικό των προσφορών του και ο χρόνος του συστήματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών.
3. Επιτρέπεται η ακύρωση της δημοπρασίας αποκλειστικά μόνο σε περίπτωση σφάλματος του συστήματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών που
καθιστά αδύνατη τη διεξαγωγή της, κατόπιν σχετικής
βεβαίωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου
Οικονομικών, που θα αποσταλεί άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο, καθώς και έκδοσης πρακτικού της Επιτροπής
Διεξαγωγής των Δημοπρασιών. Η δημοπρασία δε διακόπτεται για λόγους προβλήματος υποδομής του συμμετέχοντα ή αδυναμίας υποβολής προσφοράς αυτού.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ, ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!