συμβασιούχοι-εφκα-ζητούν-παράταση-συ-967317
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ | 17.02.2023 | 22:50

Συμβασιούχοι ΕΦΚΑ: Ζητούν παράταση συμβάσεων για να ολοκληρώσουν εκκρεμείς συντάξεις (επιστολή)

Οι συμβασιούχοι Έργου στον  e- ΕΦΚΑ για το έργο ΣΜΕ 1/2021 απασχολούνται στις απονομές για το project των εκκρεμών συντάξεων.

Υπάρχει όμως το εξής ζήτημα. Οι συμβάσεις τους λήγουν το επόμενο χρονικό διάστημα αλλά το μεγάλο project συνεχίζεται με τις αναθεωρητικές και τις επικουρικές συντάξεις.

Οι ίδιοι γνωρίζοντας την κατάσταση «εκ των έσω», συνέταξαν μια επιστολή, ζητώντας την εξέταση παρατάσεως των συμβάσεών τους.

Σε αυτήν οι συμβασιούχοι ΣΜΕ 1/ 2021 e – ΕΦΚΑ, αναφέρουν τα εξής: