δυπα-πώς-κυμάνθηκε-η-ανεργία-τον-μάρτι-1167645
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ | 20.04.2023 | 19:49

ΔΥΠΑ: Πώς κυμάνθηκε η ανεργία τον Μάρτιο

Το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) για τον μήνα Μάρτιο 2023, ανήλθε σε 1.035.580 άτομα. Από αυτά 533.314 (ποσοστό 51,5%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 502.266 (ποσοστό 48,5%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

 Οι άνδρες ανέρχονται σε 370.903 άτομα (ποσοστό 35,8%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 664.677 άτομα (ποσοστό 64,2%).

 Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 344.426 άτομα (ποσοστό 33,3%).

 Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας 1 εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 493.662 άτομα (ποσοστό 47,7%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 325.185 άτομα (ποσοστό 31,4%) και 195.336 άτομα (ποσοστό 18,9%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 2 , για τον μήνα Μάρτιο 2023, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 195.365 άτομα, από τα οποία οι 137.007 (ποσοστό 70,1%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 58.358 (ποσοστό 29,9%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 90.082 (ποσοστό 46,1%) και οι γυναίκες σε 105.283

(ποσοστό 53,9%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 123.731 (ποσοστό 63,3%) είναι κοινοί, 3.153 (ποσοστό 1,6%) είναι οικοδόμοι, 58.358 (ποσοστό 29,9%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 9.337 (ποσοστό 4,8%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 686 (ποσοστό 0,4%) είναι εκπαιδευτικοί, και 100 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί.