Επιλογή προϊσταμένων -Εγκύκλιος ΥΠΕΣ για τη διαδικασία

Με εγκύκλιό του, ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος προς όλες τις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας διευκρινίζει τον τρόπο συγκρότησης των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων και την κατάργηση του Μητρώου Επιτελικών Στελεχών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εκδίδεται σε εφαρμογή του νόμου ν. 4622/2019, «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας

διοίκησης», αλλάζει η σύνθεση του ΕΙ.Σ.Ε.Π. και των Σ.Ε.Π και «αμέσως μετά την ανασυγκρότησή τους, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την υπόδειξη των εκπροσώπων, θα πρέπει να προβούν στην εξέταση εκκρεμών σε οποιοδήποτε στάδιο κατά τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος, αυτοτελούς Τμήματος και ενδιάμεσων επιπέδων διοίκησης ή οργανικής μονάδας αντίστοιχου επιπέδου προς τις προαναφερόμενες, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84, 85 και 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007)».

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, «καταργείται το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης και η πλήρωση των θέσεων που προβλέπονταν στο άρθρο 8 του προϊσχύοντος ν. 4369/2016, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από τη θέση σε ισχύ του ν. 4369/2016. Αντιστοίχως, στις περιπτώσεις των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, των οποίων τα όργανα διοίκησης τοποθετούνται βάσει των ιδρυτικών τους διατάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016, αυτά ορίζονται με απόφαση του εποπτεύοντος μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Περισσότερα παρακάτω:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ, ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, PROTEINOMENA


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!