Δημόσιο: Αποδεκτές από το ΥΠΕΣ τρεις γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ για τίτλους σπουδών –Τι αφορούν - Aftodioikisi.gr
Κυριακή
19
Ιούνιος
Back

Δημόσιο: Αποδεκτές από το ΥΠΕΣ τρεις γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ για τίτλους σπουδών –Τι αφορούν

Δημόσιο: Τρεις γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) έγιναν αποδεκτές από τους υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως κάνει γνωστό το υπουργείο Εσωτερικών με δύο εγκυκλίους που εξέδωσε κατόπιν σχετικών ερωτημάτων στις υπηρεσίες του.

Οι εν λόγω γνωμοδοτήσεις αφορούν την αναγνώριση τίτλων σπουδών και την προσμέτρησή τους στην βαθμολογική – μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων κατόχων τους. Πρόκειται για τις γνωμοδοτήσεις του Ε’ Τμήματος του ΝΣΚ υπ’ αριθμόν: α) 34/2016, β) 276/2015 και γ) 66/2016.

Σύμφωνα με αυτές:

Α) Η γνωμοδότηση 34/2016 προβλέπει ότι:

Σε περιπτώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται σε ανώτερη κατηγορία με τίτλους που έχουν χορηγηθεί στην αλλοδαπή, κατόπιν έκδοσης είτε πράξης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., είτε απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), ως χρόνος κτήσης του τυπικού προσόντος για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 70 του Υπαλληλικού Κώδικα θεωρείται:

α) Ο χρόνος έκδοσης της απόφασης αναγνώρισης ισοτιμίας ή επαγγελματικών προσόντων, εφόσον η αναγνώριση διενεργήθηκε κατόπιν είτε εξέτασης σε συμπληρωματικό αριθμό μαθημάτων, όσον αφορά την αναγνώριση της ισοτιμίας, είτε δοκιμασίας επάρκειας ή πρακτικής άσκησης προσαρμογής ή γραπτής δοκιμασίας επαγγελματικής ισοδυναμίας, όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

β) Ο χρόνος κτήσης του τίτλου σπουδών στην αλλοδαπή, εφόσον η αναγνώριση της ισοτιμίας ή των επαγγελματικών προσόντων διενεργήθηκε χωρίς την τήρηση κάποιας από τις ανωτέρω διαδικασίες. Ο χρόνος υπηρεσίας του μετατασσομένου θεωρείται ότι έχει διανυθεί με τον αλλοδαπό τίτλο στο βαθμό της θέσης στην οποία μετατάσσεται, εφόσον ο τίτλος αυτός έχει κατατεθεί στην υπηρεσία του υπαλλήλου, ο χρόνος δε κατάθεσης του τίτλου αποτελεί την αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας που θεωρείται ότι έχει διανυθεί με αυτόν.

Δείτε ολόκληρη την γνωμοδότηση:

Β) Η γνωμοδότηση 276/2015 προβλέπει ότι:

Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών, για τον οποίο προσκομίζεται βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), όχι, όμως, και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., μπορεί να ληφθεί υπόψη και να αξιολογηθεί για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.4 του ν. 4024/2011.

Δείτε ολόκληρη την γνωμοδότηση:

Γ) Η γνωμοδότηση 66/2016 προβλέπει ότι:

Οι κάτοχοι τίτλων τυπικής ανωτάτης εκπαίδευσης που απονέμονται από ιδρύματα τυπικής ανωτάτης εκπαίδευσης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από σπουδές πραγματοποιηθείσες εν όλω ή εν μέρει στους αναφερομένους στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3696/2008 παρόχους υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των οποίων (τίτλων) έχει αναγνωριστεί η επαγγελματική ισοδυναμία προς τίτλους τυπικής ανωτάτης εκπαίδευσης ημεδαπών ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), δύνανται τόσο να διοριστούν σε θέσεις του δημόσιου τομέα, κατηγορίας ΠΕ, όσο και να μεταταγούν σε αντίστοιχη θέση κλάδου κατηγορίας ΠΕ. Ωστόσο, δεν τεκμαίρεται ότι έχουν άριστη γνώση ξένης γλώσσας, εκτός εάν πρόκειται για πτυχία ξένης γλώσσας και φιλολογίας ή ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείας

Δείτε ολόκληρη την γνωμοδότηση:

Εφόσον οι τρεις γνωμοδοτήσεις έγιναν αποδεκτές από τον υπουργό Εσωτερικών και τον υπουργό Οικονομικών, σημαίνει ότι οι προβλέψεις έχουν τεθεί σε ισχύ.

Το υπουργείο πάντως σε μία από τις εγκυκλίους του υπενθυμίζει ότι :

α) τυπικό προσόν διορισμού/πρόσληψης σε κάθε κλάδο/εκπαιδευτική βαθμίδα αποτελεί ο βασικός και όχι ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών,

β) για τους κλάδους/ειδικότητες που απαιτείται, από τις κείμενες διατάξεις, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, απαγορεύεται ο διορισμός/πρόσληψη χωρίς την άδεια αυτή, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 26 του «Προσοντολογίου» (Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει).

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!