Έργο «Your Data Stories» από το ΥΠΕΣΔΑ – Ποιους θα βοηθήσει...

Το ερευνητικό έργο με τίτλο “Your Data Stories” (YDS) στο οποίο συμμετέχει το Υπουργείο Εσωτερικών κ...

ΥΠΕΣΔΑ: Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμα με τα οικονομικά στοιχε...

Συνάντηση εργασίας, όπου έγινε η παρουσίαση της προόδου του πιλοτικού προγράμματος “Ακολουθώντας τη ...