Θέση βοηθού βρεφοκόμου στο Δ. Βέροιας...

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) ...

Θέση Βοηθών Βρεφοκόμων στη Λήμνο

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ...