Θέση βοηθού μάγειρα στο Δ. Κ. Νευροκοπίου...

Ανακοινώνειτα η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός ατόµ...

Θέση Βοηθού Μάγειρα στο Δ. Τοπείρου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου γι...

Θέση βοηθού Μάγειρα στο Δ. Τοπείρου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για τη...

Θέση Βοηθού Μάγειρα στο Δ. Κ. Νευροκοπίου...

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου γι...

Πρόσληψη Βοηθού Μάγειρα στη Νέα Ιωνία...

Ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας Αττικής επανανακοινώνει (λόγω καταγγελίας σύµβασης) την πρόσληψη, µε σύµβαση εργ...