Προσλήψεις 3 ατόμων στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο...

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου...

Προσλήψεις 44 ατόμων στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τ...

Προσλήψεις 7 ατόμων στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο...

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 7 φυλάκων...

Προσλήψεις 46 ατόμων στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 46 Φυλάκω...

Πρόσληψη 10 Φυλάκων στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 10 ατόμων...

Πρόσληψη 50 ατόμων στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο...

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόµων γ...