Ποιες αλλαγές έρχονται στα σχολικά βιβλία της Ιστορίας...

Στο πολύπλοκο εγχείρημα που αφορά τη σχολική Ιστορία, η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας αποφάσισε να ...

Φίλης: Ο εμφύλιος να μπει στα βιβλία της ιστορίας...

Στην αναδιαμόρφωση των προγραμμάτων ιστορίας των σχολικών βιβλίων, αναφέρθηκε ο υπουργός Παιδείας, Ν...