Περιφέρεια Κρήτης: Στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Βιώσιμη Ενέργει...

Οι καινοτομίες-προτεραιότητες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο «Έξυπνης Εξειδίκευσης» και Ανάπτυξης τη...

Δ. Πειραιά: Εγκρίθηκε το σχέδιο για τη βιώσιμη ενέργεια...

Μέτρα για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 20% έως το 2020 σχεδιάζει ο δ...