Ενσωμάτωση σχεδίων προϋπολογισμών ΟΤΑ στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ...

Εγκύκλιο με  την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων αναφορικά με τη διαδικασία ενσωμάτωσης των σχεδίων ...

Έρχονται Μητρώο Εργαζομένων & Βάση Δεδομένων Υπηρεσιών OTA -...

Τη δημιουργία Αλλαγές Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνει μετ...

ΥΠΕΣΔΑ: Οδηγίες σχετικά με την ορθή υποβολή οικονομικών στοιχείων...

Κατά το τρέχον οικονομικό έτος θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο των στοιχείων Ισολογισμού και Μ...

Υπ.Εσωτερικών: Στη βάση δεδομένων του υπουργείου θα δηλώνονται όλ...

Με τη μορφή του εξαιρετικά επείγοντος εγγράφου, απεστάλη στους ΟΤΑ όλης της χώρας η εγκύκλιος του υπ...

Μισθοί ιδιωτικού τομέα: Από 500 μέχρι 10.000 ευρώ (πίνακας)...

Μια προσπάθεια ανάλυσης του μισθολογίου του ιδιωτικού τομέα επιχειρήθηκε μέσω της βάσης δεδομένων το...