Μοριοδότηση ξένων γλωσσών σε προκήρυξη για Τοπικές Μονάδες Υγείας...

Ο Συνήγορος ζήτησε από την 3η Υγειονοµική Περιφέρεια (ΥΠΕ) Μακεδονίας να γίνει δεκτή ένσταση πολίτη ...

30 εκατ. ευρώ για τη λειτουργία 115 ΤΟΜΥ σε όλη τη χώρα...

Εγκρίθηκε η διαδικασία υλοποίησης από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη Λειτουργία Τοπικώ...