Προώθηση των διαδικασιών μονιμοποίησης των πενταετούς υποχρέωσης ...

Στην προώθηση των διαδικασιών μονιμοποίησης των Πενταετούς Υποχρέωσης Πυροσβεστών, που πληρούν τα κρ...