Προσλήψεις 7 ατόμων στην ΠΕ Κεφαλληνίας...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού 7α...

Προσλήψεις 2 γεωπόνων στην ΠΕ Κεφαλληνίας...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων ...

Προσλήψεις 7 ατόμων στην ΠΕ Κεφαλληνίας...

H ΠΕ Κεφαλληνίας ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές και συγκεκριμένα, έναν...