Τεχνικό Επιμελητήριο: Οι ζημιές περιορίζονται σε παλαιά κτίρια τη...

Κλιμάκια μηχανικών της Κω και της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου κατ’ εντολή του προέδρου του Τεχνικού Ε...

Ιστορικά κτίρια-φαντάσματα στην Πάτρα...

Σε συνθήκες εγκατάλειψης, που αγγίζουν τα όρια της λήθης, συνεχίζουν να στέκονται αρκετά από τα ιστο...