Δημόσιο -καταγγελίες: «Πρωταθλητές» ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ & δήμοι -Στην...

Θέματα οικονομικής διαχείρισης σε εποπτευόμενους ιδιωτικούς φορείς του Δημοσίου (ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ και εται...

Νέες «ενέσεις ρευστότητας» στο ΚΘΒΕ...

Προσπάθεια να κλείσει τις «τρύπες » στο οικονομικό πεδίο του ΚΘΒΕ, το οποίο ταλαιπωρείται εδώ και χρ...