Η ΕΝΠΕ ζητεί νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας...

Τη συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας της στέγης και τη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου προστασί...

Δημόσιο: Μέσω mail η ενημέρωση των πολιτών για διαδικασίες, συναλ...

Το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα ρυθμίζει τα θέματα της Ανοικτής και Συμμετοχικής Διακυβέρνησης δίν...

Απλοποιείται το θεσμικό πλαίσιο στις διαδικασίες ανάθεσης όλων τω...

Εκδόθηκε από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων η  Κατευθυντήρια Οδηγία, η οποία αφορά σε...

Νέα νομοθετική ρύθμιση για τη χορήγηση ασύλου προωθεί το ΥΠΕΣ...

Μια πιο δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία χορήγησης ασύλου, για την επίλυση του μεταναστευτικού π...