Καθαρά τα νερά για κολύμβηση στο Δ. Καλαμάτας...

Κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, η ΔΕΥΑΚ πραγματοποιεί, κάθε δεκαπενθήμερο, ελέγχους στη ...

Εξαιρετικής ποιότητας τα νερά κολύμβησης του Δ. Καλαμάτας...

Κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, η ΔΕΥΑ Καλαμάτας πραγματοποιεί, κάθε δεκαπενθήμερο, ελέγ...

Δ. Θερμαϊκού: Νέες μικροβιολογικές μετρήσεις για την καταλληλότητ...

Έπειτα και από νεότερες μετρήσεις και ελέγχους, χημικούς και μικροβιολογικούς, που διενεργήθηκαν στι...

ΠΑΚΟΕ: Κατάλληλα και ακατάλληλα νερά κολύμβησης στη Μεσσηνία...

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), συνεχίζει τη μεγάλη έρευνα που πραγματοποιεί εδώ κ...