ΔΕΗ: Προσλήψεις 3 ατόμων στο Συγκρότημα Νέστου...

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συ...

ΔΕΗ: Προσλήψεις μηχανοτεχνικών στη Βέροια...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 μηχανοτ...

ΔΕΗ: Πρόσληψη Μηχανοτεχνικού στο Συγκρότημα Αράχθου...

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη ενός Μηχανοτεχνικού (ΔΕ) με σύμβαση ΙΔΟΧ 8 μηνών στο Συγκρότημα Αράχθ...

ΔΕΗ: Προσλήψεις 28 ατόμων στον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα...

Η ΔΕΗ ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 28 ατόμων για...

ΔΕΗ: Θέση Μηχανοτεχνικού στην Άρτα

Η ΔΕΗ ανακοινώει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου γ...