Τι ισχύει για μετάταξη υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία...

Τι ισχύον καθεστώς για την μετάταξη υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία, δίνεται στο παρακάτω πλαίσιο με ...

Μετάταξη υπαλλήλου στο Λιμενικό Ταμείο Χίου...

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη μιας (1) οργανικής θέσης προσωπικ...