Θέση μετακλητού Εκτελεστικού Γραµµατέα στην Π. Στ. Ελλάδας...

Ανακοινώνεται η πλήρωση µίας θέσης µετακλητού Εκτελεστικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας...