Πρόσληψη μεταφραστή στο Δ. Θεσσαλονίκης...

Ο δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργο με ένα μεταφραστή με γ...

Εργασία στο εξωτερικό: Μεταφραστές ζητά το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο...

Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο κάνει ανοιχτό διαγωνισμό για μεταφραστές. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν ...

Διαγωνισμός για πρόσληψη 55 μεταφραστών της ελληνικής σε όργανα τ...

Διαγωνισμό για την πρόσληψη 55 μεταφραστών της ελληνικής γλώσσας στα ευρωπαϊκά όργανα διοργανώνει η ...