ΣτΕ: Ποιοι αποζημιώνονται για την Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης...

Το Δημόσιο είναι υποχρεωμένο να αποζημιώνει, καταβάλλοντας τεράστια ποσά, χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτ...

Αυθαίρετα: Επανέρχεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης για μεγάλα α...

Ένα πανίσχυρο κρατικό οργανισμό ο οποίος θα έχει την ευθύνη όλου του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρ...