Θέση Λογοθεραπευτή στην Κρήτη

Aνακοινώνεται η σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού διαρκείας 12 μηνών προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρ...

Θέση Λογοθεραπευτή στον Άγιο Δημήτριο...

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓ...

Θέση Λογοθεραπευτή στο Εθνικό ίδρυμα Κωφών...

To Εθνικό ίδρυμα Κωφών ανακοινώνει την πρόσληψη ενός Λογοθεραπευτή για την κάλυψη επιτακτικών αναγκώ...