Επιδοτούμενα προγράμματα Logistics για ανέργους (προθεσμίες &#821...

Άνεργοι νέοι 18 ως 24 ετών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, μέχρι τις 15 Ιουνίου 2016, για συμμετοχή στ...

Ευκαιρίες απασχόλησης για 1.400 άνεργους ηλικίας 18-24 ετών στους...

Ευκαιρίες απασχόλησης για 1.400 άνεργους νέους, 18 έως 24 ετών στη Βόρεια Ελλάδα, ενεργοποιεί ο Σύνδ...

Πρόγραμμα για 1400 άνεργους νέους στο εξαγωγικό εμπόριο και στα l...

1400 άνεργοι νέοι, ηλικίας 18 έως 24 ετών, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε επιδοτούμενο πρόγρ...