Π. Θεσσαλίας: Αυλαία για το φράγμα Γυρτώνης. Τίθεται σε πλήρη λει...

Σε πλήρη λειτουργία μπαίνει από την Πέμπτη 3/4/2014 το φράγμα Γυρτώνης καθώς με ευθύνη της Περιφέρει...

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Βραβείο για την Προστατευόμενη Περιοχή της ...

Το 2o βραβείο «Ειδική Αναγνώριση Προστατευόμενης Περιοχής» έλαβε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την Προσ...