Λάμπες LED ζημίωσαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ τον δήμο Ν. Σμύρνης...

Ζημία στο Δήμο Νέας Σμύρνης μερικών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ως αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο ...

Περ. Κ. Μακεδονίας: Εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων με λαμπτή...

Οικονομία της τάξης του 60 με 70% ως προς το κόστος που δαπανά για τον ηλεκτροφωτισμό όλων των δρόμω...