Πρόσληψη κοινωνικού φροντιστή στο Δ. Ηρακλείου Κρήτης...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ...

Πρόσληψη Κοινωνικού Φροντιστή στο δήμο Λευκάδας...

Στην προκήρυξη πρόσληψης ενός ατόμου, με ειδικότητα ΔΕ Κοινωνικού Φροντιστή, με σύμβαση εργασίας ιδι...

Θέση Κοινωνικού Φροντιστή στη ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας...

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για τη...

Πρόσληψη Κοινωνικού Φροντιστή στο Δήμο Κω...

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για την υλοποίηση ...