Προεδρικό Διάταγμα για τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας (ΦΕΚ...

Κυρώθηκε με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, και δημοσιεύ...