Κληρονομικότητα και περιβάλλον επηρεάζουν τα γονίδια μας...

Μια νέα μελέτη αναδεικνύει το εύρος της επιρροής κληρονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στις γο...

Αυτισμός: Ποια η σύνδεσή του με την κληρονομικότητα...

Η επιρροή της κληρονομικότητας στις διαταραχές του φάσματος του αυτισμού φτάνει το 83%, πράγμα που δ...

Έρευνα: Η ηλικία θανάτου των γονέων καθορίζει πόσο θα ζήσουν τα π...

Όσο περισσότερο έζησαν οι γονείς μας τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να απολαύσουμε και εμείς...