Φλώρινα: Παρουσίαση προγράμματος ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσ...

Τους στόχους του προγράμματος και τις προοπτικές ένταξης στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχει...

Κ. Μακεδονία: Ημερίδα για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων...

Ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Παρουσίαση προγράμματος : Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομε...