Προσλήψεις 12 ατόμων στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας...

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων στη Σύρο. Συγκεκριμένα: ΠΕ Ψ...

Θέσεις 3 ατόμων στο ΚΕΘΙ

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων για 12 μήνες και συγκ...