Ξεκινούν τη λειτουργία εννέα Κέντρα Ενημέρωσης-Υποστήριξης Δανειο...

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για την έναρξη λειτουργίας εννέα Κέντρων Ενημέρωσης-Υποστήριξης Δανειοληπτ...

Δ. Θεσσαλονίκης: Εγκαίνια του Κέντρου Ενημέρωσης και Υποστήριξης ...

Το  Κέντρο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτι...