Προσλήψεις στα καταστήματα Γρηγόρης...

Η αλυσίδα «Γρηγόρης» ζητά προσωπικό για τα νέα καταστήματα στο αεροδρόμιο Σαντορίνης και στο αεροδρό...

Προσλήψεις στα καταστήματα Γρηγόρης...

Η αλυσίδα «Γρηγόρης» ζητά προσωπικό για τα νέα καταστήματα στο αεροδρόμιο Σαντορίνης και στο αεροδρό...

Θέσεις εργασίας στα καταστήματα Γρηγόρης...

Ο Γρηγόρης ζητά πωλητές/τριες για τα νέα του καταστήματα στο αεροδρόμιο Σαντορίνης και στο αεροδρόμι...