Προσλήψεις επιστημονικών συνεργατών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθην...

Θέσεις έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων άνοιξε το Εθνικό Αστεροσκ...

Πρόσληψη γεωλόγου στο Δ. Ρόδου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη ενός (1) ατόμου Πτυχιούχου Γεωλόγου ως ειδικό σύμβουλο του Δημάρχου με ειδι...