Προσλήψεις 12 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων...

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένο...

Προσλήψεις 13 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων...

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένο...

Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων...

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων προκηρύσσει την πλήρωση δώδεκα (12) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρώ...