Προσωπικό φύλαξης στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ...

Προσλήψεις 37 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 8 ατόμων ...