Προσλήψεις 53 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτε...

To Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικο...

Ερώτηση Οικονόμου: Παράνομες καρατομήσεις στελεχών στο Γ.Ν. Θεσσα...

Ερώτηση με θέμα » Παράνομες καρατομήσεις στελεχών στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» ...

Προσλήψεις 17 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης...

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 17 ατόμων...

Προσλήψεις 76 θέσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα...

Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού στο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ.Παπανικολάο...

Προκηρύσσεται η πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλ...