Προσλήψεις 18 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπο...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ ...

Προσλήψεις 23 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι τρ...

Θέση Παθολόγου στο Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας...

Το Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας ανακοινώνει την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ειδικευμένου...