Κίνημα Αλλαγής: Πειθαρχικές διώξεις σε συνδικαλιστές η νέα τακτικ...

«Οι πειθαρχικές διώξεις σε βάρος συνδικαλιστών φαίνεται πως είναι η νέα τακτική της κυβέρνησης των Σ...

Η ΑΔΕΔΥ για την πειθαρχική δίωξη στο ΓΓ του Σωματείου Εργαζομένων...

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη της την καταγγελία της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. καθώς και...

Προσλήψεις 14 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσά...

Προσλήψεις 12 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς...

Στην προκήρυξη πρόσληψης 12 ατόμων, με ειδικότητα ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – ειδ. Καθαριστές/στριες ...

Προσλήψεις καθαριστών στο Γ.Ν. Κιλκίς...

Το Γ.Ν. Κιλκίς καλεί τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν ή απασχολούνται στην παροχή υπηρεσιών καθαρ...